Skip to main content

Posts

Showing posts with the label CSWIP

Pre-Course CSWIP 3.1

Section 1: Typical Duties of Welding Inspectors Section 2: Terms and Definitions Section 3: Welding Imperfections and Materials Inspection Section 4: Destructive Testing Section 5: Non-destructive Testing Section 6: WPS/Welder Qualifications Section 7: Materials Inspection Section 8: Codes and Standards Section 9: Welding Symbols Section 10: Introduction to Welding Processes Section 11-14: MMA / TIG / MIG/ MAG / SAW Section 15: Thermal Cutting Processes Section 16: Welding Consumables Section 17: Weldability of Steels Section 18: Weld Repairs Section 19: Residual Stresses and Distortions Section 20: Heat Treatment Lưu ý: Hỗ trợ mục tiêu lý thuyết cơ bản phần lý thuyết và lập keynote, có thể tham khảo thêm từ các topic liên quan bên dưới. Buổi chia sẻ online nhằm củng cố kiến thức, sắp sếp các quá trình từ cơ bản nhất để hiểu/suy luận cho lựa chọn đá án phù hợp nhất. Để đảm báo các buổi thảo luận sôi nổi, mỗi phần keynote có các câu hỏi tham khảo để kiểm tra kiến thức đính kèm, anh/em t

Lựa chọn SWI or IWE

  SWI hoặc IWE ? Có rất nhiều câu hỏi về chủ đề này "nên học cái này hoặc cái kia, loại nào tốt hơn, ...?" và lựa chọn của bạn là gì? Đa số các bạn đã có WI thì mới có lựa chọn này, trường hợp khác thì chưa thấy cân nhắc. Thật sự thì theo đuổi mục tiêu nào cũng tốt cả, mục đích của bạn là gì? Học IWE cho mục tiêu cá nhân hay theo nhu cầu Công ty? Có hai trường hợp sau cùng nhau phân tích tí nhé:  Trường hợp 1,  Bạn học theo nhu cầu Công ty thì được Công ty tài trợ theo chính sách, tiếp tục và phục vụ nhu cầu Công ty tốt hơn.  Trường hợp 2 , Nhu cầu để làm việc như dịch vụ hàn, freelancer, phát triển kỹ năng... thì cần thời gian bỏ ra ít nhất 6 tháng, lưu ý là 6 tháng vì số lượng kiến thức khá rộng đối với IWE. Chưa tính đến là thời gian này không có lương, nếu đi làm thì khó theo đuổi mục tiêu, nhu cầu của khách hàng sau khi hoàn thành khoá học thế nào? ... Theo mình, bạn cũng nên cân nhắc thế này nhé, nếu dành 10 năm làm thuê công ty với tuy duy HỢP TÁC so sánh với 10 năm bạ

CSWIP 3.2 Summary

CSWIP 3.2 HEAT TREATMENT Temperature are divided in two groups follows - Upper Critical Temperature ( 880 – 920 deg. C ):  Annualizing; Normalizing; Quenching - Lower Critical Temperature( <730 deg. C):   Preheat; PWHT; Tempering; Recovery - PWHT,  Term “ local” - heat treatment a partial equipment or weld joint; “ Global ” = heat treatment whole equipment PWHT soaking: decrease yield strength, decrease residual stress, and then increase yield strength (<100%). PWHT effect: toughness increase, hardness decrease, residual stress decrease, tensile decrease, not completely remove residual stress. Tempering: follows Quenching. Note: purpose and effective heat treatment see in study book. WELDING CONSUMABLE AND WELDING PROCESS 1. MMA (111) process Electrode type: Cellulose (0, 1), Rutile (2,3,4) Basic (5,6,8). Cellulose never baking,  Rutile only drying at 90 – 120 degree C;  Basic shall be baked at 350 deg. C and then drying at 150 degree C before using (4hours). 2. TIG (141

Giám sát hàn

(Hình ảnh chụp tại nhà máy CNI - Nhơn Trạch) CSWIP  - Bắt đầu từ đâu, nên hay không nên học? và có rất nhiều câu hỏi cho chủ đề này. Để ra quyết định, bạn nên hiểu rõ những yêu cầu cơ bản về giám sát, kỹ năng kiểm soát và hiểu yêu cầu dự án trước khi tham dự thi chứng nhận CSWIP. Knowledge , kiến thức về hàn, giám sát, bản vẽ, ký hiệu, yêu cầu kỹ thuật của dự án, … các anh em phải hiểu rõ để thực hiện dự án. Skill & tools , kỹ năng và công cụ về giám sát, kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp và kết nối công việc, cách lập báo sao, triển khai công việc … để làm tốt công việc và yêu cầu dự án. Nếu bạn chưa tham gia bất kỳ dự án nào về giám sát hàn thì sao? hoặc chưa thi công công trình xây lắp & cơ khí nào? Tốt nhất  KHÔNG  nên thi chứng nhận CSWIP vì đó là hướng đi chưa xác định, bạn nên định hướng lại mục tiêu và công việc sau này của bạn là nên làm gì? Tất nhiên, ai cũng muốn thi và lấy chứng chỉ nhằm phục vụ công việc, đó chỉ là đầu vào (INPUT). Không chắc chắn rằng bạn lấy chứng n