Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Standards

ASM Handbook Set

ASM Handbook Set (33 Volumes + Index)      Volume 1: Properties and Selection: Irons, Steels, and High-Performance Alloys  Volume 2: Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials  Volume 3: Alloy Phase Diagrams  Volume 4: Heat Treating  Volume 4A: Steel Heat Treating Fundamentals and Processes  Volume 4B: Heat Treating Technologies (shipping October 2014)  Volume 4C: Induction Heating and Heat Treating  Volume 4D: Heat Treating Irons & Steels (shipping October 2014)  Volume 5: Surface Engineering  Volume 5A: Thermal Spray Technology  Volume 6: Welding, Brazing and Soldering  Volume 6A: Welding Fundamentals and Processes  Volume 7: Powder Metal Technologies and Applications  Volume 8: Mechanical Testing and Evaluation  Volume 9: Metallography and Microstructures  Volume 10: Materials Characterization  Volume 11: Failure Analysis and Prevention  Volume 12: Fractography  Volume 13A: Corrosion: Fundamentals, Testing, and Protection  Volume 13B: Corrosion: Ma

ASME Interpretation - xem các giải thích từ ASME

Link hướng dẫn bạn kiểm tra các giải thích từ Quy chuẩn/ yêu cầu của ASME. -->  https://cstools.asme.org/Interpretation/SearchInterpretation.cfm . Đa số anh em tìm kiếm các giải thích cho các Quy chuẩn như ASME IX, ASME VIII ,... Ví dụ, bạn cần hiểu về QW-200.4 trong ASME IX thì tìm đúng code và mở giải thich để in file pdf: ___Chọn Quy chuẩn tại ["Standard Designation": BPV Section IX"] > "Search" để chọn tất cả > "Ctrl + F" để tìm các giải thích phù hợp > xem kết quả  QW-200.4 - Material Combination . Còn rất nhiều các giải thích khác, bạn tự tìm nhé! Kể cả ASME B31.1/31.3, .. .