Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Pressure Vessel

Formed head inspection - kiểm tra chõm theo ASME VIII Div. 1

ASM E BPV -  Kiểm tra head theo ASME VIII Div. 1. Điều khoản tham khảo: UG-80, UG-81. Tại sao phải kiểm tra theo UG-80? ---> Thế này, vessel bạn lúc nào cũng thiết kế có đường tanglent line (TL) nên bạn kiểm tra đường TL đến mép vát theo UG-80. Phần còn lại theo UG-81.   Đọc hiểu UG-81 (a): bạn xác định internal pressure ID (đường kính trong) của vessel. Đa số thiết kế theo thông số ID. Xây dựng cái "template gage" để kiểm tra cho tiện (xem hình gage dưới), việc này của designer thực hiện. Nếu sai thì họ làm lại vật liệu mới nên ít khi sai sót chỗ này.   Kiểm tra Gages thế nào? ___ Kiểm tra H (chiều cao head đến bevel, tính luôn khoản cách tangent line). ___ Kiểm tra R (lớn): nên quay cung bên ngoài mặt chuẩn hoặc trên tấm plate phẳng để đối chiếu trước khi đưa vào chõm kiểm tra, ___ Kiểm tra r (nhỏ), lưu ý "r" không được offset nhé, nó sẽ nhỏ hơn đó do đó, r này phải được được giữa nguyên lệnh copy trong autocad thôi, nếu bạn dùng lệnh offset trong autocad thì r

Temporary attachments and inspection

The use of temporary attachments may be used for purpose of assembly, installation by tacking weld. Tacking weld may require a written procedure for application, tack welder may be required a qualified welder. The method should be used in such a way that the can be easiest removed without any damage occurring to the members.   MATERIALS All materials used for the temporary attachments should be compatible with parent material. Stainless steel tools for stainless steel or non-ferrite material. Carbon steel for carbon steel only.   REMOVE ATTACHMENT All temporary attachment shall be carefully removed after used, where removal is carried out by ·        Air-arc gouging, ·        Arc gouging, or ·        Flame cutting. The cut shall be made clear of any parent material such as that 3.0 mm of the temporary attachment.   INSPECTION 100% inspection on the affected area of the parent material shall be carried out. Visual inspection Surface detection by MT or PT. If any imperfections are found